Οι υπηρεσίες μας

Η Genesis είναι μία full service επιχείρηση που μπορεί να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με την εκτύπωση, τη μετεκτύπωση και επίσης προσφέρει πολλές επιπρόσθετες υπηρεσίες. Η λέξη υπηρεσία δεν έχει φυσική υπόσταση. Η Genesis δίνει επιπρόσθετη αξία στην οποιαδήποτε υπηρεσία αναλαμβάνει, προσφέρωντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών.

Πλήρεις υπηρεσίες επικοινωνίας
ΒΗΜΑΤΑ
– Concept
– Μελέτη
– Σχεδιασμός
– Τελικό προιόν

Μετεκτυπωτικές υπηρεσίες

Μόλις η εκτυπωτική διαδικασία φτάσει στο τέλος της, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα ολόκληρη την κάθε μετεκτυπωτική διαδικασία.

– Πλαστικοποίηση
– Κοπή
– Επικόλληση
– Τοποθέτηση/Κατασκευή/Προσαρμογή

Δημιουργικές υπηρεσίες

Το καταρτισμένο προσωπικό διέπεται από δημιουργικότητα και ισχυρή θέληση να αντιληφθεί το τι πραγματικά επιθυμεί ο πελάτης και προτείνει για τη διευκόλυνση αλλά και βελτίωση της κάθε εργασίας. Το οποιοδήποτε αίτημα φέρεται εις πέρας μέσω ενός κλίματος αρμονικής συνεργασίας εντός και εκτός της εταιρείας.

Βιβλιοδετικές υπηρεσίες

Συνδυάζοντας σύγχρονες τεχνικές και πληρώντας υψηλά standards αναλαμβάνουμε σχεδιασμό προσκλητηρίων, ψηφιακά άλμπουμ, φωτογραφικά άλμπουμ, κ.α